AKO TU NAKÚPIM

 

Registrácia

Registráciu je možné uskutočniť pri prvotnom nákupe, kde Vás e-shop vyzve k samotnej registrácií (zadaniu povinných údajov).

 

Výber tovaru

Tovar si môžete vybrať buď prehliadaním ponuky produktov cez kategórie produktov alebo vyhľadávaním. Vyhľadávať môžete fulltextom pomocou vyhľadávacieho poľa umiestneného v pravej hornej časti obchodu. Fulltextové vyhľadávanie hľadá Vami zadaný text v textoch na naších stránkách.

Tovar si môžete vybrať buď prehliadaním ponuky produktov cez kategórie produktov alebo vyhľadávaním. Vyhľadávať môžete fulltextom pomocou vyhľadávacieho poľa umiestneného v pravej hornej časti obchodu. Fulltextové vyhľadávanie hľadá Vami zadaný text v textoch na naších stránkách.

 

Vloženie tovaru do košíka

Ak už ste rozhodnutý o ktorý produkt máte záujem, tovar je možné pridať do nákupného Košíka stlačením tlačidla "KÚPIŤ", ktoré je umiestnené pri každom produkte. V pravej hornej časti obrazovky máte vždy vypísaný aktuálny počet položiek v Košíku a po kliknutí na túto linku sa Vám zobrazí detailný rozpis týchto položiek, spolu s ich množstvom a cenami. Na tejto obrazovke môžete tiež tovar z Košíka odstrániť. 

 

Objednávka, spôsob platby a dodania

V prípade, že ste už u nás nakupovali a máte vytvorený prístupový účet, po vstupe do Košíka a kliknití na tlačítko "Pokračovať k PLATBE" sa prihláste svojím užívateľským menom a heslom. Keď ste zabudli Vaše prihlasovacie údaje, môžete si ich nechať zaslať na emailovú adresu, ktorú ste zadali pri registrácií. V prípade, že u nás ešte nemáte vytvorený prístupový účet, kliknite na linku "Nový zákazník". Po vyplnení povinných údajov, ktoré sú označené hviezdičkou, môžete pokračovať v objednávaní po stlačení tlačidla "POKRAČOVAŤ". Vaše nové prihlasovacie údaje Vám budú odoslané po ukončení objednávky na Vami zadanú emailovú adresu.

Následne si vyberte Vami preferovaný Spôsob platby a Spôsob doručenia objednávaného tovaru. V objednávaní môžete pokračovať po stlačení tlačidla "POKRAČOVAŤ".

V poslednej sekcií si máte možnosť prezrieť rekapituláciu objednávky kvôli správnosti zadaných údajov a v prípade potreby zadať "odkaz predajcovi", ktorý môžete využiť na poskytnutie akejkoľvek dodatočnej informácie, ktorú ste nemali možnosť zadať do predpripravených formulárov počas vypĺňania objednávky. Tlačidlom "ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU" môžete potvrdiť Vami pripravenú objednávku.

V prípade, že ste si zvolili Spôsob platby PayPal, máte možnosť po Odoslaní objednávky pristúpiť k úhrade vašej objednávky prostredníctvom platobného systémy PayPal. Úhrada systémom PayPal je možná len v prípade, že máte k dispozícií kreditná kartu. Pokiaľ ešte nemáte vytvorené svoje PayPal konto, je možné si ho jednoducho a rýchlo vytvoriť priamo počas realizácie prvej platby.

 

Po odoslaní objednávky

Po Odoslaní objednávky Vám bude na emailovú adresu zadanú pri registrácií odoslaný potvrdzujúci email. Následne Vás bude telefonicky alebo emailom kontaktovať náš pracovník, aby potvrdil objednávku a oboznámil Vás s dostupnosťou a termínom dodania požadovaného tovaru.

 

ZMLUVNÉ PODMIENKY

 

Kúpna zmluva

na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje potvrdenie telefonické, prípadne e-mailové, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky. Potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné. Potvrdenie objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Potvrdená objednávka, alebo jej časť, je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky - presná špecifikácia tovaru a jeho počet, cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

 

Storno objednávky zo strany kupujúcho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

 

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

V súlade so zákonom máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok. Kontaktujte nás (viď kontakt), že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí. Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok :

  • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,
  • tovar nesmie byť použitý,
  • tovar musí byť nepoškodený,
  • tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, návodu atď.),
  • zašlite spolu s dokladom o kúpe.


Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený (doporučene neznamená na dobierku), nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

 

Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Dostupnosť je uvedená pri objednávaní každého produktu, v prípade objednávky viac produktov dodacia lehota pre všetky bude určená podľa dostupnosti produktu s najdlhšou dodacou lehotou. Dodacie lehoty sú variabilné, v závislosti od dostupnosti tovaru na našom sklade alebo u externého dodávateľa. Dodacie lehoty uvádzané pri jednotlivých produktoch sú orientačné, pre overenie aktuálnej dostupnosti sa informujte telefonicky alebo emailom. 

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia, pokiaľ nie je uvedené pri produkte inak. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, ktorý je zároveň záručným listom a návod na používanie výrobku.

Dopravu tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike i mimo Slovenska. Doprava môže byť v určitých prípadoch zahrnutá v cene produktu.

 

Možnosti platby

  • online (prostredníctvom služby PayPal)
  • na dobierku (po prevzatí zásielky)
  • bezhotovostným prevodom na faktúru (ktorú Vám obratom zašleme e-mailom)

Košík: 0,00 € (položiek: 0)